2018 Memorial Cup

2018 Memorial Cup – Presented by Speedy Glass    Weekly Results: (Week 11), (Week 10)(Week 9), (Week 8)(Week 7), (Week 6)(Week 5)(Cap. Cup),  (Week 4)(Week 3), (Week 2), (Week 1)

Last Name First Name Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Cap. Cup Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Total Points Standings
Pilcz Dan 85 70 5 75 160 45 25 7 12.5 65 35 5 589.5 1
Rowsell Scott 5 105 80 DNP 10 15 75 65 75 5 105 5 545 2
Keough Jim 20 5 5 5 190 45 5 5 50 65 5 105 505 3
Woodman Mel 95 95 35 5 10 5 85 95 5 5 5 5 445 4
Tetford Shawn 5 70 5 5 110 105 5 5 5 30 65 5 415 5
Marshall Zac DNP DNP 105 DNP DNP 70 5 5 95 DNP 95 5 380 6
Colbourne Steve DNP DNP 20 5 210 5 5 105 5 5 10 5 375 7
Ryan Bruce 5 40 5 DNP DNP 5 40 85 75 5 35 40 335 8
Carey Tom 65 5 5 5 DNP 70 100 5 5 60 5 5 330 9
Critch Randy 5 DNP 5 5 160 5 40 5 DNP 5 DNP 90 320 10
Andrews John 5 5 80 50 DNP 5 60 35 50 5 5 5 305 11
Brake Aub 105 40 5 DNP DNP 5 10 7 105 5 5 5 292 12
Margeson Andrew DNP 25 DNP 35 130 90 DNP DNP DNP 5 DNP 5 290 13
Park Don 5 5 5 5 DNP 45 10 65 5 105 5 5 260 14
Park Darren 65 70 5 DNP DNP DNP 5 7 5 30 65 5 257 15
Johnson Derek 5 7.5 95 100 10 5 5 5 5 5 5 5 252.5 16
D’eon Bennett 5 DNP 55 75 DNP 5 5 5 35 DNP 65 DNP 250 17
Finlay Rick 5 5 5 50 90 15 5 5 5 5 5 40 235 18
Wight Paul 20 5 20 100 DNP 5 5 65 DNP DNP 10 5 235 18
Meaney John DNP 5 5 20 10 DNP DNP DNP DNP 85 5 90 220 20
Miller Keith 65 5 5 5 10 DNP 100 7 5 5 5 5 217 21
Buckle Brian 5 5 5 5 DNP 15 60 5 5 5 85 5 200 22
White Gerry 5 DNP 5 75 DNP 5 5 5 5 5 5 40 155 23
Boland Mike DNP 7.5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 40 147.5 24
Rose Wayne DNP DNP 5 5 DNP 5 5 5 12.5 95 5 5 142.5 25
Mosher Roy 45 5 5 5 10 5 5 5 DNP 5 5 40 135 26
Grabka Mike 5 5 5 5 DNP 90 5 5 5 5 DNP 5 135 26
Park Gary 5 5 55 5 DNP DNP 5 5 5 5 DNP 40 130 28
Pardy Wilf 5 5 5 5 DNP 5 5 5 75 5 5 5 125 29
Forward Alex DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 5 5 65 35 5 120 30
MacDonald Brendon 20 7.5 5 5 10 5 5 DNP 5 30 5 5 102.5 31
King Brian 5 70 DNP 20 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 100 32
Roberts Rod DNP DNP 5 5 60 DNP 5 5 5 5 5 5 100 32
MacDonald Allan 20 5 55 5 DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP 95 34
Specker Kurt 5 5 5 5 30 5 DNP 5 5 5 5 5 80 35
Woodman Lloyd 5 DNP DNP 5 10 5 5 35 5 DNP 5 5 80 35
Keats Jacob DNP DNP DNP 5 DNP 5 5 5 12.5 DNP 5 40 77.5 37
O’Driscoll Bob 5 5 5 5 DNP 5 5 35 5 DNP 5 DNP 75 38
Oxford Jim DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 7 12.5 5 5 40 74.5 39
Dunphy Dave DNP 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 60 40
Specker Rob DNP 5 DNP 5 10 5 5 5 5 DNP 5 5 50 41
Clarke Brian 5 7.5 5 5 DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP 5 37.5 42
Reid Dylan 5 5 5 DNP 10 DNP DNP 5 5 DNP DNP DNP 35 43
Hepditch Pat 5 DNP 5 5 10 DNP DNP 5 DNP DNP DNP DNP 30 44
Jones Ian DNP 5 5 5 10 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 30 44
LePrieur Jim DNP DNP DNP DNP DNP 5 5 5 5 DNP DNP DNP 20 46
Smith Willie 5 5 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 20 46
Myrden Greg DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 DNP 5 15 48
Kennedy David 5 DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 10 49

DNP = Did Not Play