2018 Memorial Cup

2018 Memorial Cup – Presented by Speedy Glass        Click to see individual weeks. (Week 3), (Week 2), (Week 1)

Last Name First Name Week 1 Week 2 Week 3 Total
Woodman Mel 95 95 35 225
Rowsell Scott 5 105 80 190
Pilcz Dan 85 70 5 160
Brake Aub 105 40 5 150
Park Darren 65 70 5 140
Johnson Derek 5 7.5 95 107.5
Marshall Zac DNP DNP 105 105
Andrews John 5 5 80 90
MacDonald Allan 20 5 55 80
Tetford Shawn 5 70 5 80
Carey Tom 65 5 5 75
King Brian 5 70 DNP 75
Miller Keith 65 5 5 75
Park Gary 5 5 55 65
D’eon Bennett 5 DNP 55 60
Mosher Roy 45 5 5 55
Ryan Bruce 5 40 5 50
Wight Paul 20 5 20 45
MacDonald Brendon 20 7.5 5 32.5
Keough Jim 20 5 5 30
Margeson Andrew DNP 25 DNP 25
Colbourne Steve DNP DNP 20 20
Clarke Brian 5 7.5 5 17.5
Buckle Brian 5 5 5 15
Finlay Rick 5 5 5 15
Grabka Mike 5 5 5 15
O’Driscoll Bob 5 5 5 15
Pardy Wilf 5 5 5 15
Park Don 5 5 5 15
Reid Dylan 5 5 5 15
Smith Willie 5 5 5 15
Specker Kurt 5 5 5 15
Boland Mike DNP 7.5 5 12.5
Critch Randy 5 DNP 5 10
Dunphy Dave DNP 5 5 10
Hepditch Pat 5 DNP 5 10
Jones Ian DNP 5 5 10
Kennedy David 5 DNP 5 10
Meaney John DNP 5 5 10
White Gerry 5 DNP 5 10
Myrden Greg DNP 5 DNP 5
Roberts Rod DNP DNP 5 5
Rose Wayne DNP DNP 5 5
Specker Rob DNP 5 DNP 5
Woodman Lloyd 5 DNP DNP 5


DNP = Did Not Play